Aigua sulfurada

L’Aigua Mineromedicinal Sulfurada del Manantial Averroes és d’origen volcànic, originant-se en les profunditats de la Terra. Està declarada com a MINEROMEDICINAL I D’UTILITAT PÚBLICA pel Ministeri de Sanitat.

El Manantial Averroes es troba situat al límit oriental dels Pirineus. L'aigua és d'origen volcànic i extremadament pura, de molt baixa mineralització, amb un elevadíssim contingut en Sílice. La presència de Bacteris del cicle del sofre, Sofre naixent i Silici, actuant sinèrgicament, incrementa de forma exponencial les seves qualitats antioxidants i antiradicals lliures.

Antioxidant, revitalitzant i immunoestimulant

Des de 1988, LABORATORIOS AVERROES investiga i desenvolupa les aplicacions terapèutiques de l'Aigua Sulfurada, demostrant la seva eficàcia en les següents branques de la medicina i de la salut:

  • Reumatologia
  • Dermatologia
  • Otorrinolaringologia
  • Pneumologia
  • Fetge i vesícula biliar
  • Fisioteràpia i rehabilitació
  • Wellness
  • Detoxicant
  • Fitness
  • Antiaging

Pot veure totes les aplicacions terapèutiques i ampliar informació en cada Producte.