Aigües sulfurades – efecte antioxidant

Estudi realitzat sobre aigües sulfurades i el seu efecte antioxidant

Aigua Sulfurada

És aquella que conté en dissolució Sulfur d'Hidrogen (H2S) en concentracions superiors a 1 mg/l. i olor que recorda els ous podrits. Existeixen dos tipus d'aigües sulfurades: càlciques i sòdiques.

Les càlciques són d'origen superficial, fredes, d'elevada mineralització, alt contingut en sulfats, calci i magnesi, i baix en sílice. Baixa radioactivitat.

Les sòdiques són d'origen profund, calentes, de baixa mineralització, bicarbonatades, baix contingut en calci i magnesi, alt contingut en sílice i elevada radioactivitat.

Flora Microbiana

Una altra peculiaritat exclusiva de les Aigües Sulfurades és la presència en suspensió de bacteris del cicle del sofre (gleïnes o baregines), que potencien enormement els efectes terapèutics d'aquest tipus d'aigües mineromedicinals, com veurem més endavant.

Les Gleïnes són gels pèctics, mucilaginosos, d'aspecte filamentós i molt untuós al tacte, que sura en la superfície de l'Aigua Sulfurada. La coloració és variable segons el predomini d’un tipus o un altre de bacteris. Cada deu d'Aigua sulfurada té la seva pròpia flora microbiana barreja de bacteris sulfooxidant i sulforreductors, però tindran en comú que seran Procariotes i Anaerobis.

 

Indicacions terapèutiques de l’Aigua Sulfurada

Les aigües sulfurades tenen reconegudes per la Royal Society of Medical Hydrology les següents propietats farmacològiques:

 • Antiinflamatòria i antianafilàctica
 • Antial·lèrgica
 • Immunoestimulant
 • Reparadora i regeneradora de la mucosa rinosinusal, faríngia i bronquial
 • Regeneradora del cartílag articular
 • Antipruriginosa
 • Queratolítica i queratoplàstica segons la dosi
 • Emol·lient i descamativa en dermatosis eczemàtiques
 • Descongestionant i detoxicant hepàtica (glucoronoconjugació)
 • Hematopoètica, hipoglucemiant i hipocolesterolemiant

Estudi clínic

Objecte:

L'objecte d'aquest Estudi consistia en analitzar els efectes protectors i antioxidants de l'Aigua Sulfurada en atletes de Triatló del Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat (Barcelona).

Material i mètodes:

Caracterització de la mostra

La mostra estava composta per 16 atletes de triatló nacionals, amb un rendiment homogeni i una edat compresa entre els 23 i 31 anys.

Els criteris d'inclusió de l'Estudi van ser els següents: ser atleta del sexe masculí amb una edat compresa entre 18 i 31 anys, estar en actiu, no patir cap tipus de lesió, sotmetre’s a la mateixa càrrega d'entrenament durant el temps que duri l'estudi i tenir un rendiment homogeni.

Una setmana abans de començar el Protocol Experimental es va sotmetre als subjectes a una prova de cursa a peu, incrementant-la fins a la fatiga (Legar i Boucher, 1980), amb la finalitat de determinar la velocitat individual a la qual haurien de fer les posteriors proves de camp (VAM-Velocitat Aeròbica Màxima).

Abans de començar el Protocol se'ls va informar dels riscos potencials, que consistien en la possible aparició de la Crisi Termal. També se'ls va oferir la Garantia de Renúncia: els subjectes podien abandonar l'estudi en qualsevol moment sense justificació prèvia. Finalment, se'ls va exigir un consentiment individual signat

Protocol experimental:

L’estudi es va realitzar a simple cec. Els passos van ser els següents:

 • Extracció de sang venosa de l’avantbraç per tal d’establir el nivell basal.
 • Ingestió durant 3 setmanes d’una substància Placebo.
 • Extracció de sang venosa just abans de començar la prova.
 • Prova submàxima de llarga duració: córrer durant 2 hores al 70% VAM.
 • Extracció de sang venosa just al finalitzar la cursa, a les 24 i 48 hores.

 

Durant tot el període experimental els subjectes van haver de complir els següents requisits: mantenir l'estil habitual (dieta, pes, exercici físic), suspendre la presa de fàrmacs i suplements dietètics, sotmetre’s a la càrrega d'entrenament programada pels investigadors i, durant totes les extraccions romandre asseguts, evitant l’estasi venós prolongat.

PLACEBO: Va ser dissenyat i preparat per la Directora Tècnica d'Averroes, consistint en Aigua de l’Aixeta barrejada amb una decocció de Genciana Lutea Radix; envasada en Ampolles PET color topazi de 500 ml. i tap precinte, etiquetades com a Mostra A

AIGUA SULFURADA AVERROES: Sulfurat sòdica, paumineralitzada, hipotònica, acratopega, bicarbonatada, alcalina (pH 9,4), fortament silicatada (SiO2: 95 mg/l), Sulfur d'Hidrogen (H2S: 8 mg/l); Envasada en Ampolles PET color topazi de 500 ml. i tap precinte, etiquetades com a Mostra B

Cura hidropínica:

Els Atletes de Triatló van ser sotmesos a la Cura hidropínica seguint la següent pauta:

 • PRIMERA SETMANA: 250 ml. Aigua Sulfurada/24 hores. 125 ml. en dejú i 125 ml. a mitja tarda.
 • SEGONA I TERCERES SETMANES: 500 ml. Aigua Sulfurada M.A/24 hores. 125 ml. en dejú, 125 ml. a mig matí, 125 ml abans de dinar i 125 ml. a mitja tarda.

La còmoda presentació del Producte permetia que els subjectes la portessin tot el dia amb ells, circumstància que garantia l'escrupolós seguiment de la prescripció. A més, en tractar-se d'aigua, permetia que el seu consum formés part del total de les necessitats diàries d'aquest element.

La mateixa pauta i altres consideracions són aplicables en el cas del Placebo.

Hipòtesi de l’estudi:

Els esportistes d'alta resistència aeròbica durant la pràctica de la competició pateixen un dany important en tot el conjunt de l'organisme, que se centra principalment en tres Sistemes:

 • Locomotor: múscul esquelètic, os i cartílag.
 • Fetge.
 • Metabòlic: generació de Reactive Oxygen Species (ROS) i inflamació generalitzada

Estudis recents practicats sobre esportistes d'alta resistència aeròbica, com la Marató i la Spartathlon, han evidenciat el dany produït en les estructures a dalt descrites. Aquesta afirmació es va demostrar analíticament quantificant una sèrie de paràmetre en la sang, abans i després de la competició, romanent totes les constants sanguínies estables excepte les següents:

 • Dany esquelètic: Increment de la creatin Fosfokinasa (CPK)
 • Dany hepàtic: Increment d’AST (GOT) i ALT (GPT)
 • Dany metabòlic:
  • Inflamació- Increment de Glòbuls Blancs.
  • Hemòlisi- Descens d’Hematies.
  • Estrès oxidatiu: Increment de les ROS.

La nostra hipòtesi de treball era molt senzilla: si administrem per via interna Aigua Sulfurada Averroes als atletes de resistència aeròbica en el període previ a la competició, produirem en els mateixos un efecte protector davant el dany muscular, hepàtic i metabòlic. Per provar-ho només haurem de quantificar, abans i després de la competició, aquells paràmetres que s'alteren durant la mateixa.

Resultats:

Es van extreure 14 ml. de sang venosa de l'avantbraç i es van determinar, entre molts d'altres, aquells paràmetres descrits per la Literatura Científica (anteriorment citats); a més, incorporem alguns altres nous que al nostre parer podrien llançar més llum sobre el tema, com són:

 • Fosfatasa alcalina (FA)
 • Àcid hialurònic

Claus:

 • CPK - Creatina Fosfokinasa (UI/l)
 • WBC - Leucòcits (10³/mm³)
 • RBC - Hematies (10³/mm³)
 • HTC - Hematòcrit (%)
 • HGB - Hemoglobina (g/100 ml)
 • CAT - Catalasa (mU/ml)

 

Comentaris:

Després de la Cura Hidropínica Averroes, els Resultats obtinguts són altament eloqüents i congruents amb la resposta fisiològica que es produeix en l'alta competició:

 • ↓↓↓CPK (p<0,001): Redueix dràsticament la Rabdomiolisi (trencament de fibres musculars).
 • ↓ WBC (p=0,037): Redueix la Inflamació.
 • ↑↑ RBC (p= 0,017): Incrementa notablement la Hematopoesi.
 • ↑↑ HGB (p=0,018): Incrementa notablement la Taxa d’Hemoglobina.
 • ↑ HTO (p=0,039): Incrementa l’Hematòcrit.
 • ↑↑ CAT (p=0,010): Incrementa l’Activitat Antioxidant.

 

Nota. La resta de paràmetres que conformen la Hipòtesi (AST, ALT, FA, Àcid Hialurònic i ROS) també es van veure incrementats amb relació a l'estat basal de l'individu.

Conclusió

Aigua sulfurada és aquella que conté en dissolució Sulfur d'Hidrogen (H2S) en concentracions superiors a 1 mg/l. i olor que recorda els ous podrits, i elevada quantitat de bacteris en suspensió (Gleïnes o Baregines).

Dins del Termalisme, les Aigües Sulfurades són les que posseeixen major nombre d'indicacions terapèutiques, pel fet que el Sofre que aporten a l'organisme s'absorbeix gairebé íntegrament per totes les vies de balneació: tòpica, atmiàtrica, vaginal, proctològica, intestinal i hidropínica. De totes les vies, com és lògic suposar, la Cura Hidropínica és la que provoca efectes farmacològics més potents i, per tant, s’ha de manejar amb molta cura i personal altament especialitzat.

Entre les moltes propietats terapèutiques de l'Aigua Sulfurada, n'hi ha quatre que són exclusives dins el conjunt de les Aigües Mineromedicinals, a saber: hematopoètica, detoxicant hepàtica, antioxidant i revitalitzant. Fins a la data, aquestes sorprenents virtuts només estaven confirmades per l'experiència clínica, fet que sempre va avivar la nostra curiositat i per això, després de 18 anys d'investigació, ens vam decidir a provar-les científicament dissenyant i portant a la pràctica el present Estudi de Peroxidació en Atletes d’Alta Resistència.

En essència, l'Estudi estava encaminat a provar els efectes protectors de la Cura Hidropínica amb Aigua Sulfurada Averroes sobre els efectes lesius que, inevitablement, es produeixen en l'organisme dels Atletes d'Alta Resistència després de la competició. Es van analitzar en sang aquelles variables que sempre resulten alterades en la pràctica de l'exercici intens, i els resultats no van poder ser més eloqüents: es va comprovar una disminució estadísticament significativa (es) de la CPK i els Leucòcits, i es va comprovar un increment (es) dels Hematies, Hematòcrit i Hemoglobina. Cap dels subjectes va patir la crisi termal.

Tot això ens permet afirmar amb tota rotunditat, que la Cura Hidropínica amb Aigua Sulfurada Averroes administrada als Atletes d'Alta Resistència, just abans de la Competició, ofereix un efecte protector sobre els danys que es produeixen en l'organisme després de la pràctica de la mateixa, manifestant-se com:

 • Disminució de la Rabdomiolisi
 • Disminució de la Inflamació
 • Increment de l’Hematopoesi
 • Increment de l’Activitat Antioxidant