Ciència i tradició

Tots els nostres Productes estan elaborats manualment, seguint les pautes de les Farmacopees. Això ens obliga a fabricar en petits Lots i a extremar les condicions d'higiene, ja que no utilitzem cap tipus d'additius, encara que estiguin autoritzats.

En la formulació fem servir només matèries primeres naturals, no sintètiques; també productes molt làbils, com són l’Aigua Sulfurada i els Microbis que creixen en els nostres cultius, a peu de font (en aquest camp som pioners a Europa).

El nostre Laboratori de Control de Qualitat està dotat de les tecnologies més avançades, per tal de garantir l'estandardització dels Inòculs Bacterians i l'estabilitat dels Productes: microscòpia, cromatografia, espectroscòpia d'absorció...

També hem incorporat greixos i cerats a l'estil dels remeis utilitzats pel Poble Esquimal des de temps remots per a malalties de la pell, no sense esforç i anys de treball i fracassos, ja que no hi ha tradició escrita al respecte.

Per aquesta raó, els nostres Productes no tenen efectes secundaris i estan especialment indicats en malalties cròniques i pacients de risc: gent gran, nens, dones gestants, individus atòpics.

Laboratorios Averroes. Agua Sulfurada
Dr. Juan Ramón Pina
Director Mèdic

Carmen De Puig, Directora Técnica Farmacéutica Laboratorios Averroes
Carmen De Puig
Directora Tècnica Farmacèutica 


Bianca Vintu
Directora de Producció

Laboratorios Averroes. Agua Sulfurada
Laboratorios Averroes. Agua Sulfurada
Laboratorios Averroes. Agua Sulfurada
Laboratorios Averroes. Agua Sulfurada
Laboratorios Averroes. Agua Sulfurada