Rentat de còlon (Proctòclisi)

Solució per a irrigació

Aigua Mineromedicinal Sulfurada del Manantial Averroes, Isotonitzada.

Característiques: Aigua Sulfurat Sòdica, bicarbonatada, silicatada forta, paucimineralitzada.

Presentació: Pot PP 500 ml. color topazi i tap precinte.

Mètode

La Proctòclisi s'efectuarà preferentment després de l'evacuació fisiològica, per tal de facilitar el contacte de l'Aigua Sulfurada sobre la mucosa intestinal i l'absorció portal dels minerals dissolts.

Col·locar el pacient en decúbit supí i amb les cames flexionades sobre els genolls.

Introduir lentament pel recte 250 ml. d'Aigua Sulfurada (la meitat del contingut de l'ampolla) escalfada entre 37-40 ºC. Utilitzar una Pera de Goma de 400 ml. de capacitat (aprox.) amb cànula rígida.

Mantenir la solució en contacte amb la mucosa intestinal durant 20-30 minuts, romanent en decúbit supí amb les cames flexionades sobre els genolls.

Finalitzada l'operació, evacuar el contingut intestinal si el pacient sentís la necessitat d'eliminar la solució excedent.

Pauta

250 ml. Aigua Sulfurada Isotònica cada 24 hores, durant 12 dies consecutius.

Quantitat Total: 3 litres Aigua Sulfurada Isotònica (6 Ampolles 500 ml).