Vessament pleural – història clínica

Resolució vessament pleural després de cura atmiàtrica amb Aigua Sulfurada Averroes.

Pacient de 79 anys, dona, acudeix al nostre Centre presentant un quadre d’hiperèmesi de 24 hores d'evolució, tractada amb procinètics via oral pel seu metge de capçalera. A l'exploració es palpa una tumoració dura a FIE, de consistència pètria no fluctuant, i es constata una febrícula de 37,9 ºC.

Diagnosticada d'Hèrnia Crural Estrangulada la vam enviar a un Hospital privat per intervenció d'urgència, confirmant el diagnòstic. Va ser donada d'alta passades 48 hores de la intervenció.

Al domicili va presentar un quadre de suboclusió intestinal per ili paralític, febre de 38,5 ºC, tos, dispnea important i dolor en costat dret de característiques pleurítiques. Davant la sospita d'abscés subfrènic i vessament pleural subsidiari, sol·licitem un TAC toracoabdominal. Es van confirmar l'abscés subfrènic, vessament pleural i atelèctasis basals laminars en els dos camps pulmonars.

La pacient presentava una gran emaciació i consumpció. Instaurem en el domicili el següent tractament

  • Primers quinze dies: 1 Inhalació/12 hores Solució BAFS AIGUA SULFURADA, de 20 minuts de duració.
  • Mes i mig següent: 1 Inhalació/12 hores Solució AIGUA SULFURADA ISOTÒNICA, de 20 minuts de duració.

El quadre clínic va millorar espectacularment, resolent-se totalment i sense seqüeles el vessament pleural (aquesta última dada objectivada amb el nostre Espiròmetre i mitjançant Radiografia Posteroanterior i Lateral de Tòrax).

DATA FVC % FEV1 % FEV1/FVC % PEF % PATRÓ
14.03.05 26 28 100 11 Restrictivo-obstructiu IR molt intensa
02.04.05 66 42 60 16 Restrictivo-obstructiu IR intensa
09.04.05 71 80 105 39 Restrictivo-obstructiu IR lleugera
12.05.05 80 100 116 63 Valors rang referència Dx Normal

LABORATORIOS AVERROES